اپلیکیشن استقلال را دانلود کنید.

نظرسنجی
نتیجه دیدار استقلال و الهلال عربستان؟

نتیجه دیدار استقلال و الهلال عربستان؟

گزینه اول:

برد استقلال تهران

تعداد پاسخ: 2970

گزینه دوم:

تساوی

تعداد پاسخ: 104

گزینه سوم:

برد الهلال عربستان

تعداد پاسخ: 2224