اپلیکیشن استقلال را دانلود کنید.

نظرسنجی
کدام تیم برنده جام حذفی می شود؟

کدام تیم برنده جام حذفی می شود؟

گزینه اول:

استقلال تهران

تعداد پاسخ: 2331

گزینه دوم:

خونه به خونه بابل

تعداد پاسخ: 1671