اپلیکیشن استقلال را دانلود کنید.

نظرسنجی
کدام حریف را برای استقلال ترجیح می دهید؟

کدام حریف را برای استقلال ترجیح می دهید؟

گزینه اول:

پرسپولیس ایران

تعداد پاسخ: 573

گزینه دوم:

السد قطر

تعداد پاسخ: 546

گزینه سوم:

الدوحیل قطر

تعداد پاسخ: 177