نظرسنجی
خاطره انگیز ترین دیدار فصل استقلال کدام بود؟

خاطره انگیز ترین دیدار فصل استقلال کدام بود؟

گزینه اول:

پیروزی برابر خونه به خونه و قهرمانی حذفی

تعداد پاسخ: 4073

گزینه دوم:

پیروزی در دیدار دربی برگشت

تعداد پاسخ: 968

گزینه سوم:

پیروزی برابر ذوب آهن و صعود در لیگ قهرمانان آسیا

تعداد پاسخ: 3330