اپلیکیشن استقلال را دانلود کنید.

نظرسنجی
نتیجه دیدار استقلال برابر ذوب آهن؟

نتیجه دیدار استقلال برابر ذوب آهن؟

گزینه اول:

برد استقلال تهران

تعداد پاسخ: 1950

گزینه دوم:

تساوی

تعداد پاسخ: 373

گزینه سوم:

برد ذوب آهن

تعداد پاسخ: 2500