اپلیکیشن استقلال را دانلود کنید.

نظرسنجی
نتیجه دیدار استقلال و تراکتورسازی؟

نتیجه دیدار استقلال و تراکتورسازی؟

گزینه اول:

برد استقلال تهران

تعداد پاسخ: 2174

گزینه دوم:

تساوی

تعداد پاسخ: 51

گزینه سوم:

برد تراکتورسازی

تعداد پاسخ: 134