اپلیکیشن استقلال را دانلود کنید.

نظرسنجی
نتیجه دیدار استقلال برابر فولاد خوزستان؟

نتیجه دیدار استقلال برابر فولاد خوزستان؟

گزینه اول:

برد استقلال تهران

تعداد پاسخ: 1425

گزینه دوم:

تساوی

تعداد پاسخ: 82

گزینه سوم:

برد فولادخوزستان

تعداد پاسخ: 63