اپلیکیشن استقلال را دانلود کنید.

نظرسنجی
نتیجه دیدار استقلال و السد؟

نتیجه دیدار استقلال و السد؟

گزینه اول:

برد استقلال تهران

تعداد پاسخ: 1246

گزینه دوم:

تساوی

تعداد پاسخ: 59

گزینه سوم:

برد السد

تعداد پاسخ: 780