اپلیکیشن استقلال را دانلود کنید.

نظرسنجی
نتیجه دیدار استقلال و نفت مسجد سلیمان؟

نتیجه دیدار استقلال و نفت مسجد سلیمان؟

گزینه اول:

برد استقلال تهران

تعداد پاسخ: 3427

گزینه دوم:

تساوی

تعداد پاسخ: 175

گزینه سوم:

برد نفت مسجد سلیمان

تعداد پاسخ: 299