اپلیکیشن استقلال را دانلود کنید.

نظرسنجی
نتیجه دیدار دربی؟

نتیجه دیدار دربی؟

گزینه اول:

برد استقلال

تعداد پاسخ: 1384

گزینه دوم:

تساوی

تعداد پاسخ: 189

گزینه سوم:

برد پرسپولیس

تعداد پاسخ: 1679