اپلیکیشن استقلال را دانلود کنید.

نظرسنجی
نتیجه دیدار استقلال و سپاهان؟

نتیجه دیدار استقلال و سپاهان؟

گزینه اول:

برد استقلال

تعداد پاسخ: 6732

گزینه دوم:

تساوی

تعداد پاسخ: 73

گزینه سوم:

برد سپاهان

تعداد پاسخ: 16786