اپلیکیشن استقلال را دانلود کنید.

نظرسنجی
کدام تیم به مرحله بعدی جام حذفی می رود؟

کدام تیم به مرحله بعدی جام حذفی می رود؟

گزینه اول:

استقلال

تعداد پاسخ: 1032379

گزینه دوم:

سایپا

تعداد پاسخ: 89446