اپلیکیشن استقلال را دانلود کنید.

نظرسنجی
نتیجه دیدار استقلال و ماشین سازی؟

نتیجه دیدار استقلال و ماشین سازی؟

گزینه اول:

برد استقلال تهران

تعداد پاسخ: 1124

گزینه دوم:

تساوی

تعداد پاسخ: 15900

گزینه سوم:

برد ماشین سازی

تعداد پاسخ: 128