اپلیکیشن استقلال را دانلود کنید.

نظرسنجی
نتیجه دیدار استقلال و نفت آبادان؟

نتیجه دیدار استقلال و نفت آبادان؟

گزینه اول:

برد استقلال تهران

تعداد پاسخ: 804

گزینه دوم:

تساوی

تعداد پاسخ: 34

گزینه سوم:

برد صنعت نفت

تعداد پاسخ: 62