اپلیکیشن استقلال را دانلود کنید.

نظرسنجی
نتیجه دیدار استقلال و سپیدرود رشت؟

نتیجه دیدار استقلال و سپیدرود رشت؟

گزینه اول:

برد استقلال تهران

تعداد پاسخ: 1611

گزینه دوم:

تساوی

تعداد پاسخ: 27454

گزینه سوم:

برد سپیدرود رشت

تعداد پاسخ: 112