اپلیکیشن استقلال را دانلود کنید.

نظرسنجی
نتیجه دیدار استقلال و پدیده؟

نتیجه دیدار استقلال و پدیده؟

گزینه اول:

برد استقلال تهران

تعداد پاسخ: 1974

گزینه دوم:

تساوی

تعداد پاسخ: 604

گزینه سوم:

برد پدیده

تعداد پاسخ: 20127