اپلیکیشن استقلال را دانلود کنید.

نظرسنجی
بهترین گل استقلال در ماه آذر؟

بهترین گل استقلال در ماه آذر؟

گزینه اول:

گل طارق همام به نفت آبادان

تعداد پاسخ: 726

گزینه دوم:

گل فرشید باقری به سپیدرود رشت

تعداد پاسخ: 20652

گزینه سوم:

گل اللهیار صیادمنش به نفت آبادان

تعداد پاسخ: 1932