اپلیکیشن استقلال را دانلود کنید.

نظرسنجی
نتیجه دیدار استقلال و ذوب آهن؟

نتیجه دیدار استقلال و ذوب آهن؟

گزینه اول:

برد استقلال

تعداد پاسخ: 1130

گزینه دوم:

تساوی

تعداد پاسخ: 18

گزینه سوم:

برد ذوب آهن

تعداد پاسخ: 86047