اپلیکیشن استقلال را دانلود کنید.

نظرسنجی
نتیجه دیدار استقلال و فولاد خوزستان؟

نتیجه دیدار استقلال و فولاد خوزستان؟

گزینه اول:

برد استقلال

تعداد پاسخ: 2176

گزینه دوم:

تساوی

تعداد پاسخ: 14740

گزینه سوم:

برد فولاد خوزستان

تعداد پاسخ: 231