اپلیکیشن استقلال را دانلود کنید.

نظرسنجی
نتیجه دیدار استقلال و نساجی؟

نتیجه دیدار استقلال و نساجی؟

گزینه اول:

برد استقلال

تعداد پاسخ: 1460

گزینه دوم:

تساوی

تعداد پاسخ: 16163

گزینه سوم:

برد نساجی

تعداد پاسخ: 163