اپلیکیشن استقلال را دانلود کنید.

نظرسنجی
نتیجه دیدار استقلال و سایپا؟

نتیجه دیدار استقلال و سایپا؟

گزینه اول:

برد استقلال

تعداد پاسخ: 647

گزینه دوم:

تساوی

تعداد پاسخ: 208

گزینه سوم:

برد سایپا

تعداد پاسخ: 260