پست های بازیکنان
آرشیو

یعقوب کریمی
یعقوب کریمی
۱۶:۱۶ - ۲۷ تیر ۱۳۹۵
مشاهده
یعقوب کریمی
محمد حسین کنعانی زادگان
محمد حسین کنعانی زادگان
۱۶:۱۵ - ۲۷ تیر ۱۳۹۵
مشاهده
محمد حسین کنعانی زادگان
روزبه چشمی
روزبه چشمی
۱۷:۲۱ - ۰۳ خرداد ۱۳۹۵
مشاهده
روزبه چشمی
مهدی رحمتی
مهدی رحمتی
۱۷:۲۰ - ۰۳ خرداد ۱۳۹۵
مشاهده
مهدی رحمتی
آرش برهانی
آرش برهانی
۲۰:۰۳ - ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵

توضیحات:از 9 سال پیش که پیراهن تیم محبوبم را به تن کردم، همراه با استقلال جام های مختلفی رو بالای سر بردم. جامها و افتخاراتی که برای استقلال تکرار مکرراته. وقتی در استقلال باشی باید فقط برای قهرمانی بجنگی و نه کمتر از آن. چرا که چنین تیمی هیچوقت به حداقل ه ...

مشاهده
آرش برهانی
محسن کریمی
محسن کریمی
۱۷:۰۰ - ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵
مشاهده
محسن کریمی
فرشید اسماعیلی
فرشید اسماعیلی
۱۶:۵۸ - ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵
مشاهده
فرشید اسماعیلی
مهدی رحمتی
مهدی رحمتی
۱۹:۴۳ - ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵
مشاهده
مهدی رحمتی
امید ابراهیمی
امید ابراهیمی
۱۹:۳۲ - ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵
مشاهده
امید ابراهیمی
فرشید اسماعیلی
فرشید اسماعیلی
۱۹:۳۱ - ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵
مشاهده
فرشید اسماعیلی