اپلیکیشن استقلال را دانلود کنید.

پست های رسمی باشگاه
اینستاگرام

اینستاگرام باشگاه استقلال
اینستاگرام رسمی باشگاه
تاریخ انتشار: ۲۸، دی، ۱۳۹۴

این اواخر تعریف می کرد حجازی جاودانه را خواب دیده

توضیحات: ناصر خان بهم گفت ناراحت نباش رضا. به خانه ام که بیایی دردانه می شوی دردانه شدی آقا رضا، امروز همه در و دیوارهای مجازی این شهر پر از عکس توست با یک روبان سیاه و کسی غیر از نزدیکانت نمی داند که همه این سالهای بعد از ستاره بودن چقدر بر تو تلخ گذشت. بدرود ک

بازدیدکننده:5680
اینستاگرام