اپلیکیشن استقلال را دانلود کنید.

پست های رسمی باشگاه
اینستاگرام

اینستاگرام باشگاه استقلال
اینستاگرام رسمی باشگاه
تاریخ انتشار: ۲۸، آذر، ۱۳۹۴

برای سلامتی منصورپورحیدری دعا کنیم.

توضیحات: از طرف خانواده منصور پورحیدری از همه طرفداران استقلال و همه مردم ایران می خواهیم که در این لحظه ها برای سلامتی ایشان دست به دعا شوند.عصر جمعه حال ایشان بهتر شده است و با نظری جویباری و وحید طالب لو دیدار کرده اند.

بازدیدکننده:4348
اینستاگرام