افتخارات و جام‌های استقلال ایران در طول تاریخ

استقلال با کسب ۳۵ عنوان قهرمانی رسمی در جام‌های استانی، کشوری و قاره‌ای پرافتخارترین تیم ایران است. استقلال از پرطرفدارترین تیم‌های ایران است و در رقابت‌های لیگ برتر ایران و لیگ قهرمانان آسیا بازی‌های خانگی این تیم معمولاً در میان بازی‌های پر تماشاگر فصل هستند و در فصول اخیر این مسابقات استقلال بارها رکورد میانگین بیشترین تماشاگران بازی‌های خانگی را به خود اختصاص داده‌است. رکورد پرتماشاگرترین بازی جام باشگاه‌های آسیا و لیگ برتر ایران تا پایان ۲۰۱۹ نیز در اختیار استقلال است.

 • قهرمانی در جام حذفی باشگاه‌های تهران-سال1326

  1326

  قهرمانی در جام حذفی باشگاه‌های تهران-سال1326

  جزئیات بیشتر
 • قهرمانی در جام باشگاه‌های تهران-سال1328

  1328

  قهرمانی در جام باشگاه‌های تهران-سال1328

  جزئیات بیشتر
 • قهرمانی در جام حذفی باشگاه‌های تهران- سال 1330

  1330

  قهرمانی در جام حذفی باشگاه‌های تهران- سال 1330

  جزئیات بیشتر
 • قهرمانی در جام باشگاه‌های تهران-سال 1331

  1331

  قهرمانی در جام باشگاه‌های تهران-سال 1331

  جزئیات بیشتر
 • قهرمانی در جام باشگاه‌های تهران-سال 1335

  1335

  قهرمانی در جام باشگاه‌های تهران-سال 1335

  جزئیات بیشتر
 • قهرمانی در جام حذفی باشگاه‌های تهران- سال 1337

  1337

  قهرمانی در جام حذفی باشگاه‌های تهران- سال 1337

  جزئیات بیشتر
 • قهرمانی در جام باشگاه‌های تهران-سال 1338

  1338

  قهرمانی در جام باشگاه‌های تهران-سال 1338

  جزئیات بیشتر
 • قهرمانی در جام حذفی باشگاه‌های تهران- سال 1338

  1338

  قهرمانی در جام حذفی باشگاه‌های تهران- سال 1338

  جزئیات بیشتر
 • قهرمانی در جام حذفی باشگاه‌های تهران- فصل 40-1339

  1340

  قهرمانی در جام حذفی باشگاه‌های تهران- فصل 40-1339

  جزئیات بیشتر
 • قهرمانی در جام باشگاه‌های تهران-سال 1341

  1341

  قهرمانی در جام باشگاه‌های تهران-سال 1341

  جزئیات بیشتر
 • قهرمانی در جام باشگاه‌های تهران-فصل 48-1347

  1348

  قهرمانی در جام باشگاه‌های تهران-فصل 48-1347

  جزئیات بیشتر
 • اولین قهرمانی استقلال در آسیا- سال 1349

  1349

  اولین قهرمانی استقلال در آسیا- سال 1349

  جزئیات بیشتر
 • قهرمان جام منطقه‌ای تهران-سال 1349

  1349

  قهرمان جام منطقه‌ای تهران-سال 1349

  جزئیات بیشتر
 • قهرمانی در جام باشگاه‌های تهران-فصل 50-1349

  1350

  قهرمانی در جام باشگاه‌های تهران-فصل 50-1349

  جزئیات بیشتر
 • قهرمانی در جام باشگاه‌های تهران-سال 1351

  1351

  قهرمانی در جام باشگاه‌های تهران-سال 1351

  جزئیات بیشتر
 • قهرمان جام تخت جمشید- سال 1353

  1353

  قهرمان جام تخت جمشید- سال 1353

  جزئیات بیشتر
 • قهرمان جام حذفی باشگاه های کشور-فصل 57-1356

  1357

  قهرمان جام حذفی باشگاه های کشور-فصل 57-1356

  جزئیات بیشتر
 • قهرمانی در جام باشگاه‌های تهران-سال 1362

  1362

  قهرمانی در جام باشگاه‌های تهران-سال 1362

  جزئیات بیشتر
 • قهرمانی در جام باشگاه‌های تهران-سال 1364

  1364

  قهرمانی در جام باشگاه‌های تهران-سال 1364

  جزئیات بیشتر
 • قهرمانی در جام قدس- فصل 69-1368

  1369

  قهرمانی در جام قدس- فصل 69-1368

  جزئیات بیشتر
 • دومین قهرمانی استقلال در جام باشگاه‌های آسیا-سال 1370

  1370

  دومین قهرمانی استقلال در جام باشگاه‌های آسیا-سال 1370

  جزئیات بیشتر
 • قهرمانی در جام باشگاه‌های تهران-سال 1370

  1370

  قهرمانی در جام باشگاه‌های تهران-سال 1370

  جزئیات بیشتر
 • قهرمان سوپرجام فوتبال تهران- سال 1373

  1373

  قهرمان سوپرجام فوتبال تهران- سال 1373

  جزئیات بیشتر
 • قهرمان جام حذفی باشگاه های کشور-فصل 75-1374

  1375

  قهرمان جام حذفی باشگاه های کشور-فصل 75-1374

  جزئیات بیشتر
 • قهرمان لیگ آزادگان-فصل 77-1376

  1377

  قهرمان لیگ آزادگان-فصل 77-1376

  جزئیات بیشتر
 • قهرمانی در جام حذفی باشگاه‌های کشور- فصل 79-1378

  1379

  قهرمانی در جام حذفی باشگاه‌های کشور- فصل 79-1378

  جزئیات بیشتر
 • قهرمان لیگ آزادگان-فصل 80-1379

  1380

  قهرمان لیگ آزادگان-فصل 80-1379

  جزئیات بیشتر
 • قهرمان جام حذفی باشگاه های کشور-فصل 81-1380

  1381

  قهرمان جام حذفی باشگاه های کشور-فصل 81-1380

  جزئیات بیشتر
 • قهرمانی در لیگ برتر-فصل 85-1384

  1385

  قهرمانی در لیگ برتر-فصل 85-1384

  جزئیات بیشتر
 • قهرمانی در جام حذفی باشگاه‌های تهران-فصل 87-1386

  1387

  قهرمانی در جام حذفی باشگاه‌های تهران-فصل 87-1386

  جزئیات بیشتر
 • قهرمان لیگ برتر باشگاه‌های کشور- فصل 88-1387

  1388

  قهرمان لیگ برتر باشگاه‌های کشور- فصل 88-1387

  جزئیات بیشتر
 • قهرمانی در جام حذفی باشگاه‌های تهران- فصل 91-1390

  1391

  قهرمانی در جام حذفی باشگاه‌های تهران- فصل 91-1390

  جزئیات بیشتر
 • قهرمان لیگ برتر باشگاه‌های کشور-فصل 92-1391

  1392

  قهرمان لیگ برتر باشگاه‌های کشور-فصل 92-1391

  جزئیات بیشتر
 • قهرمانی در جام حذفی باشگاه‌های کشور- فصل 97-1396

  1397

  قهرمانی در جام حذفی باشگاه‌های کشور- فصل 97-1396

  جزئیات بیشتر
قهرمانی در جام حذفی باشگاه‌های تهران-سال1326

1326

قهرمانی در جام حذفی باشگاه‌های تهران-سال1326
جزئیات بیشتر

قهرمانی در جام باشگاه‌های تهران-سال1328

1328

قهرمانی در جام باشگاه‌های تهران-سال1328
جزئیات بیشتر

قهرمانی در جام حذفی باشگاه‌های تهران- سال 1330

1330

قهرمانی در جام حذفی باشگاه‌های تهران- سال 1330
جزئیات بیشتر

قهرمانی در جام باشگاه‌های تهران-سال 1331

1331

قهرمانی در جام باشگاه‌های تهران-سال 1331
جزئیات بیشتر

قهرمانی در جام باشگاه‌های تهران-سال 1335

1335

قهرمانی در جام باشگاه‌های تهران-سال 1335
جزئیات بیشتر

قهرمانی در جام حذفی باشگاه‌های تهران- سال 1337

1337

قهرمانی در جام حذفی باشگاه‌های تهران- سال 1337
جزئیات بیشتر

قهرمانی در جام باشگاه‌های تهران-سال 1338

1338

قهرمانی در جام باشگاه‌های تهران-سال 1338
جزئیات بیشتر

قهرمانی در جام حذفی باشگاه‌های تهران- سال 1338

1338

قهرمانی در جام حذفی باشگاه‌های تهران- سال 1338
جزئیات بیشتر

قهرمانی در جام حذفی باشگاه‌های تهران- فصل 40-1339

1340

قهرمانی در جام حذفی باشگاه‌های تهران- فصل 40-1339
جزئیات بیشتر

قهرمانی در جام باشگاه‌های تهران-سال 1341

1341

قهرمانی در جام باشگاه‌های تهران-سال 1341
جزئیات بیشتر

قهرمانی در جام باشگاه‌های تهران-فصل 48-1347

1348

قهرمانی در جام باشگاه‌های تهران-فصل 48-1347
جزئیات بیشتر

اولین قهرمانی استقلال در آسیا- سال 1349

1349

اولین قهرمانی استقلال در آسیا- سال 1349
جزئیات بیشتر

قهرمان جام منطقه‌ای تهران-سال 1349

1349

قهرمان جام منطقه‌ای تهران-سال 1349
جزئیات بیشتر

قهرمانی در جام باشگاه‌های تهران-فصل 50-1349

1350

قهرمانی در جام باشگاه‌های تهران-فصل 50-1349
جزئیات بیشتر

قهرمانی در جام باشگاه‌های تهران-سال 1351

1351

قهرمانی در جام باشگاه‌های تهران-سال 1351
جزئیات بیشتر