برنامه بیستمین دوره رقابت‌های لیگ برتر مشخص شد
466
21 مهر 1399

برنامه بیستمین دوره رقابت‌های لیگ برتر مشخص شد

بیستمین دوره رقابت‌های لیگ برتر قرعه کشی شد.

به گزارش سایت رسمی باشگاه استقلال، برنامه کامل بیستمین دوره رقابت‌های لیگ برتر به شرح زیر است:

هفته اول

گل ‌گهر سیرجان – سپاهان

تراکتور - نفت مسجدسلیمان

سایپا - پرسپولیس

استقلال - مس رفسنجان

شهرخودرو - ماشین سازی

فولاد - ذوب اهن اصفهان

صنعت نفت آبادان - پیکان تهران

آلومینیوم اراک - نساجی مازندران

هفته دوم

سپاهان اصفهان  - آلومینیوم اراک

نساجی مازندران - تراکتور تبریز

فولاد خوزستان - استقلال تهران

نفت مسجد سلیمان - سایپا تهران

مس رفسنجان - گل گهر سیرجان

پیکان تهران - شهرخودرو مشهد

ماشین سازی تبریز - ذوب آهن اصفهان

پرسپولیس تهران - نفت آبادان

هفته سوم

تراکتور - سپاهان

گل گهر - فولاد

سایپا - نساجی

شهر خودرو - نفت آبادان

استقلال - ماشین سازی

نفت مسجد سلیمان - پرسپولیس

ذوب آهن - پیکان

آلومینیوم - مس رفسنجان

هفته چهارم

سپاهان - سایپا

مس رفسنجان - تراکتور

فولاد - آلومینیوم

ماشین سازی - گل گهر

پرسپولیس - شهرخودرو

پیکان - استقلال
 

نساجی - نفت مسجد سلیمان

نفت آبادان - ذوب آهن

هفته پنجم

نفت مسجدسلیمان - سپاهان

تراکتور - فولاد

سایپا - مس رفسنجان

گل گهر - پیکان

ذوب آهن - شهرخودرو

آلومینیوم - ماشین سازی

استقلال - نفت آبادان

نساجی – پرسپولیس

هفته ششم

سپاهان - نساجی

ماشین سازی - تراکتور

 فولاد - سایپا

نفت آبادان - گل گهر

شهر خودرو - استقلال

پرسپولیس - ذوب آهن

پیکان - آلومینیوم

مس رفسنجان - نفت مسجد سلیمان

هفته هفتم

پرسپولیس - سپاهان

تراکتور - پیکان

نفت مسجدسلیمان - فولاد

سایپا - ماشین سازی

گل گهر - شهر خودرو

ذوب آهن - استقلال

آلومینیوم - نفت آبادان

نساجی - مس رفسنجان

هفته هشتم

مس رفسنجان - سپاهان

نفت آبادان - تراکتور

فولاد - نساجی

پیکان - سایپا

ذوب آهن - گل گهر

شهر خودرو - آلومینیوم

ماشین سازی - نفت مسجد سلیمان

استقلال – پرسپولیس

هفته نهم

سپاهان - فولاد

تراکتور - شهر خودرو

سایپا - نفت آبادان

گل گهر - استقلال

نساجی - ماشین سازی

پرسپولیس - مس رفسنجان

نفت مسجدسلیمان - پیکان

آلومینیوم - ذوب آهن

هفته دهم

ماشین سازی - سپاهان

ذوب آهن - تراکتور

فولاد - مس رفسنجان

شهرخودرو - سایپا

گل گهر - پرسپولیس

استقلال - آلومینیوم

پیکان - نساجی

نفت آبادان - نفت مسجد سلیمان

هفته یازدهم

پرسپولیس - فولاد

آلومینیوم - گل گهر

نفت مسجدسلیمان - شهر خودرو


مس رفسنجان - ماشین سازی


تراکتور - استقلال

سپاهان - پیکان

سایپا - ذوب آهن

نساجی - نفت آبادان

هفته دوازدهم

نفت آبادان - سپاهان

گل گهر - تراکتور

ماشین سازی - فولاد

استقلال - سایپا

آلومینیوم - پرسپولیس

شهرخودرو - نساجی

ذوب آهن - نفت مسجدسلیمان

پیکان - مس رفسنجان

هفته سیزدهم

سایپا - گل گهر

سپاهان - شهر خودرو

پرسپولیس - ماشین سازی

نفت مسجدسلیمان - استقلال

فولاد - پیکان

تراکتور - آلومینیوم

نساجی - ذوب آهن

مس رفسنجان - نفت آبادان

هفته چهاردهم

ذوب آهن - سپاهان

نفت آبادان - فولاد

آلومینیوم - سایپا

پیکان - ماشین سازی

تراکتور - پرسپولیس

استقلال - نساجی

گل گهر - نفت مسجد سلیمان

شهرخودرو - مس رفسنجان

هفته پانزدهم

سایپا - تراکتور

نساجی - گل گهر

فولاد - شهر خودرو

سپاهان - استقلال

پرسپولیس - پیکان

نفت مسجدسلیمان - آلومینیوم

مس رفسنجان - ذوب آهن

ماشین سازی - نفت آبادان