242
27 آبان 1399

اعضای کمیته فنی استقلال مشخص شدند

با حکم مددی، اعضای کمیته فنی باشگاه استقلال مشخص شدند.

 به گزارش سایت رسمی باشگاه استقلال، با اعلام احمد مددی سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال ، آقایان علی جباری،نصرالله عبداللهی، جواد قراب، بهتاش فریبا، جواد زرینچه، محمد نوری و خسرو حیدری به عنوان اعضای کمیته فنی باشگاه استقلال منصوب شدند.