قرارداد استقلال و شرکت بازار تهاتر ایرانیان امضا شد
1883
24 شهریور 1399

قرارداد استقلال و شرکت بازار تهاتر ایرانیان امضا شد

قرارداد اقتصادی و تجاری میان باشگاه استقلال و شرکت بازار تهاتر ایرانیان به ارزش 80 میلیارد ریال امضا شد.

به گزارش سایت رسمی باشگاه استقلال، در قسمتی از این قرارداد آمده شرکت بازار تهاتر ایرانیان جهت ارایه خدمات به هواداران باشگاه ابتدا برای عضویت در باشگاه هواداری، فراخوانی صادر خواهد کرد. در ادامه نیز کارت تخفیف شرکت تهاتر ایرانیان جهت خرید از مراکز طرف قرارداد باشرکت، برای متقاضیان صادر میشود و به ازای هر خرید، درصد قابل توجهی ازسود خالص حاصله نیز به حساب باشگاه استقلال واریز میگردد. در واقع استفاده از این کارت هم به نفع هواداران خواهد بود و هم باعث سودرسانی به باشگاه استقلال وایجاد درامد پایدار می‌شود.