سه شنبه 24 دي 1398

قرارداد مجیدی، نامجومطلق و رمضانی ثبت شد

به گزارش سایت رسمی باشگاه استقلال، فرهاد مجیدی، سرمربی تیم فوتبال استقلال با حضور در هیات فوتبال تهران، قرارداد خود را به ثبت رساند. همچنین مجید نامجو مطلق مربی و سعید رمضانی سرپرست تیم فوتبال استقلال با حضور در هیات فوتبال استان تهران قرارداد خود را با استقلال ثبت کردند.