اعضای باشگاه

آرش رضاوند
آرش رضاوند

سمت: بازیکن - شماره پیراهن: 88

سال‌های فعالیت: 1398 تا 1399

علیرضا انصاری
علیرضا انصاری

سمت: بازیکن - شماره پیراهن: 78

سال‌های فعالیت: 1398 تا 1399

امیرارسلان مطهری
امیرارسلان مطهری

سمت: بازیکن - شماره پیراهن: 72

سال‌های فعالیت: 1398 تا 1399

محمد دانشگر
محمد دانشگر

سمت: بازیکن - شماره پیراهن: 70

سال‌های فعالیت: 1397 تا 1399

مسعود ریگی
مسعود ریگی

سمت: بازیکن - شماره پیراهن: 66

سال‌های فعالیت: 1398 تا 1399

شاهین طاهرخانی
شاهین طاهرخانی

سمت: بازیکن - شماره پیراهن: 57

سال‌های فعالیت: 1397 تا 1399

هروویچ میلیچ
هروویچ میلیچ

سمت: بازیکن - شماره پیراهن: 33

سال‌های فعالیت: 1398 تا 1399

امیرحسین کارگر
امیرحسین کارگر

سمت: بازیکن - شماره پیراهن: 32

سال‌های فعالیت: 1398 تا 1399

عظیم گوک
عظیم گوک

سمت: بازیکن - شماره پیراهن: 30

سال‌های فعالیت: 1398 تا 1399

شیخ دیاباته
شیخ دیاباته

سمت: بازیکن - شماره پیراهن: 25

سال‌های فعالیت: 1398 تا 1399

سیاوش یزدانی
سیاوش یزدانی

سمت: بازیکن - شماره پیراهن: 22

سال‌های فعالیت: 1398 تا 1399

وریا غفوری
وریا غفوری

سمت: بازیکن - شماره پیراهن: 21

سال‌های فعالیت: 1395 تا 1399

حسین پورحمیدی
حسین پورحمیدی

سمت: بازیکن - شماره پیراهن: 19

سال‌های فعالیت: 1398 تا 1399

زکریا مرادی
زکریا مرادی

سمت: بازیکن - شماره پیراهن: 17

سال‌های فعالیت: 1398 تا 1399

فرشید باقری
فرشید باقری

سمت: بازیکن - شماره پیراهن: 14

سال‌های فعالیت: 1395 تا 1399

مرتضی تبریزی
مرتضی تبریزی

سمت: بازیکن - شماره پیراهن: 11

سال‌های فعالیت: 1397 تا 1399

مهدی قائدی
مهدی قائدی

سمت: بازیکن - شماره پیراهن: 10

سال‌های فعالیت: 1396 تا 1399

علی دشتی
علی دشتی

سمت: بازیکن - شماره پیراهن: 9

سال‌های فعالیت: 1398 تا 1398

فرشید اسماعیلی
فرشید اسماعیلی

سمت: بازیکن - شماره پیراهن: 8

سال‌های فعالیت: 1394 تا 1399

علی کریمی
علی کریمی

سمت: بازیکن - شماره پیراهن: 6

سال‌های فعالیت: 1397 تا 1399

عارف غلامی
عارف غلامی

سمت: بازیکن - شماره پیراهن: 5

سال‌های فعالیت: 1398 تا 1399

روزبه چشمی
روزبه چشمی

سمت: بازیکن - شماره پیراهن: 4

سال‌های فعالیت: 1394 تا 1399

میلاد زکی‌پور
میلاد زکی‌پور

سمت: بازیکن - شماره پیراهن: 3

سال‌های فعالیت: 1395 تا 1399

سید حسین حسینی
سید حسین حسینی

سمت: بازیکن - شماره پیراهن: 1

سال‌های فعالیت: 1391 تا 1399