آرشیو گزارش تصویری

دیدار تیم های استقلال ایران و پرسپولیس
دیدار تیم های استقلال ایران و پرسپولیس
عکاس: رضاسعیدی پور

24 اردیبهشت 1400

نمایش
تمرین تیم فوتبال استقلال ایران
تمرین تیم فوتبال استقلال ایران
عکاس: رضاسعیدی پور

22 اردیبهشت 1400

نمایش
دیدار تیم های استقلال ایران و ذوب آهن اصفهان
دیدار تیم های استقلال ایران و ذوب آهن اصفهان
عکاس: رضاسعیدی پور

19 اردیبهشت 1400

نمایش
دیدار تیم های استقلال ایران و الشرطه عراق
دیدار تیم های استقلال ایران و الشرطه عراق
عکاس: رضاسعیدی پور

10 اردیبهشت 1400

نمایش
نشست خبری سرمربی و بازیکن استقلال ایران قبل از بازی الشرطه عراق
نشست خبری سرمربی و بازیکن استقلال ایران قبل از بازی الشرطه عراق
عکاس: رضاسعیدی پور

09 اردیبهشت 1400

نمایش
دیدار تیم های استقلال ایران و الاهلی عربستان
دیدار تیم های استقلال ایران و الاهلی عربستان
عکاس: رضاسعیدی پور

07 اردیبهشت 1400

نمایش
نشست خبری سرمربی و بازیکن استقلال ایران قبل از بازی الاهلی عربستان
نشست خبری سرمربی و بازیکن استقلال ایران قبل از بازی الاهلی عربستان
عکاس: رضاسعیدی پور

06 اردیبهشت 1400

نمایش
دیدار تیم های استقلال ایران و الدوحیل قطر
دیدار تیم های استقلال ایران و الدوحیل قطر
عکاس: رضاسعیدی پور

04 اردیبهشت 1400

نمایش
نشست خبری سرمربی و بازیکن استقلال ایران قبل از بازی الدوحیل قطر
نشست خبری سرمربی و بازیکن استقلال ایران قبل از بازی الدوحیل قطر
عکاس: رضاسعیدی پور

03 اردیبهشت 1400

نمایش
تمرین تیم فوتبال استقلال ایران در جده
تمرین تیم فوتبال استقلال ایران در جده
عکاس: رضاسعیدی پور

02 اردیبهشت 1400

نمایش
دیدار تیم های استقلال ایران و الدوحیل قطر
دیدار تیم های استقلال ایران و الدوحیل قطر
عکاس: رضاسعیدی پور

01 اردیبهشت 1400

نمایش
عکس از نشست خبری پیش از دیدار با الدحیل قطر
عکس از نشست خبری پیش از دیدار با الدحیل قطر
عکاس: رضا سعیدی پور

01 اردیبهشت 1400

نمایش