آرشیو گزارش تصویری

تمرین تیم فوتبال استقلال ایران
تمرین تیم فوتبال استقلال ایران
عکاس: رضاسعیدی پور

08 آبان 1399

نمایش
تمرین تیم فوتبال استقلال ایران
تمرین تیم فوتبال استقلال ایران
عکاس: رضاسعیدی پور

07 آبان 1399

نمایش
دیدارتیم های استقلال ایران و شهرداری آستارا
دیدارتیم های استقلال ایران و شهرداری آستارا
عکاس: رضاسعیدی پور

06 آبان 1399

نمایش
تمرین تیم فوتبال استقلال ایران
تمرین تیم فوتبال استقلال ایران
عکاس: رضاسعیدی پور

05 آبان 1399

نمایش
دیدارتیم های استقلال ایران و هوادار
دیدارتیم های استقلال ایران و هوادار
عکاس: رضاسعیدی پور

03 آبان 1399

نمایش
تمرین تیم فوتبال استقلال ایران
تمرین تیم فوتبال استقلال ایران
عکاس: رضاسعیدی پور

02 آبان 1399

نمایش
تمرین تیم فوتبال استقلال ایران
تمرین تیم فوتبال استقلال ایران
عکاس: رضاسعیدی پور

01 آبان 1399

نمایش
تیم فوتبال استقلال ایران در ایفمارک
تیم فوتبال استقلال ایران در ایفمارک
عکاس: رضا سعیدی پور

30 مهر 1399

نمایش
تمرین تیم فوتبال استقلال ایران
تمرین تیم فوتبال استقلال ایران
عکاس: رضاسعیدی پور

29 مهر 1399

نمایش
دیدارتیم های استقلال ایران و نفت مسجد سلیمان
دیدارتیم های استقلال ایران و نفت مسجد سلیمان
عکاس: رضاسعیدی پور

28 مهر 1399

نمایش
تمرین تیم فوتبال استقلال ایران
تمرین تیم فوتبال استقلال ایران
عکاس: رضاسعیدی پور

27 مهر 1399

نمایش
دیدار فوتبال درون تیمی استقلال ایران
دیدار فوتبال درون تیمی استقلال ایران
عکاس: رضاسعیدی پور

24 مهر 1399

نمایش