آرشیو گزارش تصویری

تمرین تیم فوتبال استقلال ایران
تمرین تیم فوتبال استقلال ایران
عکاس: رضاسعیدی پور

13 آبان 1399

نمایش
تمرین تیم فوتبال استقلال ایران
تمرین تیم فوتبال استقلال ایران
عکاس: رضاسعیدی پور

12 آبان 1399

نمایش
تمرین تیم فوتبال استقلال ایران
تمرین تیم فوتبال استقلال ایران
عکاس: رضاسعیدی پور

12 آبان 1399

نمایش
بازگشت میلیچ به ایران
بازگشت میلیچ به ایران
عکاس: رضاسعیدی پور

10 آبان 1399

نمایش
تمرین تیم فوتبال استقلال ایران
تمرین تیم فوتبال استقلال ایران
عکاس: رضاسعیدی پور

10 آبان 1399

نمایش
استقلالی‌ها توهین به ساحت مقدس پیامبر اکرم (ص) را محکوم کردند
استقلالی‌ها توهین به ساحت مقدس پیامبر اکرم (ص) را محکوم کردند
عکاس: رضاسعیدی پور

10 آبان 1399

نمایش
دیدارتیم های استقلال ایران و چوکای تالش
دیدارتیم های استقلال ایران و چوکای تالش
عکاس: رضاسعیدی پور

09 آبان 1399

نمایش
تمرین تیم فوتبال استقلال ایران
تمرین تیم فوتبال استقلال ایران
عکاس: رضاسعیدی پور

08 آبان 1399

نمایش
تمرین تیم فوتبال استقلال ایران
تمرین تیم فوتبال استقلال ایران
عکاس: رضاسعیدی پور

07 آبان 1399

نمایش
دیدارتیم های استقلال ایران و شهرداری آستارا
دیدارتیم های استقلال ایران و شهرداری آستارا
عکاس: رضاسعیدی پور

06 آبان 1399

نمایش
تمرین تیم فوتبال استقلال ایران
تمرین تیم فوتبال استقلال ایران
عکاس: رضاسعیدی پور

05 آبان 1399

نمایش
دیدارتیم های استقلال ایران و هوادار
دیدارتیم های استقلال ایران و هوادار
عکاس: رضاسعیدی پور

03 آبان 1399

نمایش