به گزارش سایت رسمی باشگاه استقلال، احمد مددی مدیرعامل و ناصر فریاد شیران معاون اجرایی باشگاه روز جمعه در محل آکادمی باشگاه استقلال در مجموعه امام رضا(ع) حاضر شدند تا در جریان آخرین روند آماده سازی و تقویت تیم های پایه استقلال قرار گیرند.
مددی در این حضور ضمن برگزاری جلسه با مهران پور مدیر آکادمی، در جلسه با سرمربیان تیم‌های امید و جوانان استقلال (آرش برهاني و رضا صادقي) نیز حاضر شد تا در جریان دغدغه‌ها و نحوه آماده سازی این دو تیم قرار گیرد.
مددی در گفت و گو با اعضای آکادمی ضمن تاکید بر اهمیت و نقش آفرینی آکادمی در باشگاه استقلال، بازیکن سازی در کنار تاکید بر اخلاق گرایی را از ضرروت‌های باشگاه دانست.
وی همچنین در این حضور اعلام کرد که مدیریت باشگاه حمایت کامل از آکادمی را وظیفه خود می داند و برای حمایت از تیم های پایه تمام توان مجموعه را به کار خواهد گرفت.
مددی و فریاد شیران در جریان حضور ظهر جمعه در این مجموعه تماشاگر دیدار دوستانه تیم جوانان استقلال نیز شدند.