آرشیو ویدیو

📹 ویدیویی دیگر از استقبال هواداران استقلال از این تیم در فرودگاه مشهد مقدس
📹 ویدیویی دیگر از استقبال هواداران استقلال از این تیم در فرودگاه مشهد مقدس
ویدیو: امیرعباس رفیعا

بازدید: 8,245

12 شهریور 1399

استقبال از تیم فوتبال استقلال در فرودگاه مشهد مقدس
استقبال از تیم فوتبال استقلال در فرودگاه مشهد مقدس
ویدیو: امیرعباس رفیعا

بازدید: 1,152

12 شهریور 1399

گل محمد دانشگر به پرسپولیس
گل محمد دانشگر به پرسپولیس
ویدیو: امیر عباس رفیعا

بازدید: 10,458

06 شهریور 1399

گل مهدی قائدی به پرسپولیس
گل مهدی قائدی به پرسپولیس
ویدیو: امیرعباس رفیعا

بازدید: 5,615

06 شهریور 1399

گل دوم شیخ دیاباته به شاهین
گل دوم شیخ دیاباته به شاهین
ویدیو: امیرعباس رفیعا

بازدید: 3,547

31 مرداد 1399

گل مهدی قائدی به شاهین
گل مهدی قائدی به شاهین
ویدیو: امیرعباس رفیعا ( دوربین باشگاه استقلال )

بازدید: 1,438

31 مرداد 1399

گل شیخ دیاباته به شاهین
گل شیخ دیاباته به شاهین
ویدیو: امیرعباس رفیعا

بازدید: 1,244

31 مرداد 1399

گل وریا غفوری به شاهین
گل وریا غفوری به شاهین
ویدیو: امیرعباس رفیعا (دوربین باشگاه استقلال )

بازدید: 960

31 مرداد 1399

گل علی کریمی به پیکان
گل علی کریمی به پیکان
ویدیو: امیرعباس رفیعا

بازدید: 2,779

26 مرداد 1399

گزارش ماهیانه مدیرعامل بخش چهارم
گزارش ماهیانه مدیرعامل بخش چهارم
ویدیو: باشگاه استقلال

بازدید: 1,476

21 مرداد 1399

گزارش ماهیانه مدیرعامل بخش سوم
گزارش ماهیانه مدیرعامل بخش سوم
ویدیو: باشگاه استقلال

بازدید: 1,416

21 مرداد 1399

گزارش ماهیانه مدیرعامل بخش دوم
گزارش ماهیانه مدیرعامل بخش دوم
ویدیو: باشگاه استقلال

بازدید: 1,627

21 مرداد 1399